Nawigacja

 

Ankiety On-line

 

Aplikacja Ankiety On-line

Ankiety On-line, to system internetowego przygotowania, zbierania oraz analizy ankiet poprzez Internet.

System pozwala na łatwe i intuicyjne tworzenie ankiet. Do dyspozycji mamy wiele rodzajów pól potrzebnych do utworzenia ankiety, które można z łatwością wstawiać, usuwać, edytować oraz przestawiać metodą "drag & drop" czyli "przeciągnij i upuść".

  Do dyspozycji mamy pola formularza:
 • pole nazwa ankiety - tutaj wprowadzamy "przyjazną i jasną" nazwę ankiety. Nazwa ta jest widoczna dla respondenta,
 • pole opis ankiety (w tym polu można wpisać opis ankiety, który przybliży cel oraz opisze wypełnianą ankietę przez respondenta,
 • obszar tekstowy z jedną linią - możliwość wstawienia pola, do którego respondent może wpisać tylko jedną linię tekstu
 • wielokrotne pole tekstowe z jedną linią - umożliwia wstawienie zwielokrotnionego pola tekstowego, w którym respondent może wpisać jedną linię tekstu, możliwość dodania nieograniczonej ilości pól w zakresie jednego pytania,
 • obszar tekstowy z wieloma liniami - możliwość wstawienia pola, do którego respondent może wpisać kilka linii tekstu,
 • blok tekstowy z opisem - pole służące do wstawiania do ankiety obszaru z opisem, instrukcją, itp. W tym wypadku respondent nie ma możliwości edycji lub wstawienia jakiejkolwiek odpowiedzi. pole te służy tylko i wyłącznie do wprowadzenia dodatkowej informacji / opisu dla respondenta,
 • pole wielokrotnego wyboru (checkbox) - możliwość wstawienia pola, w którym respondent może wybrać kilka opcji jednocześnie, możliwość dodania nieograniczonej ilości pól w zakresie jednego pytania,
 • pole jednokrotnego wyboru (radio button) - możliwość wstawienia pola, w którym respondent może wybrać tylko jedną opcję z kilku dostępnych, możliwość dodania nieograniczonej ilości pól w zakresie jednego pytania, jednocześnie konieczne jest wypełnienie pola typu obszar tekstowy,
 • pole jednokrotnego wyboru (radio button) oraz obszar tekstowy- możliwość wstawienia pola, w którym respondent może wybrać tylko jedną opcję z kilku dostępnych , możliwość dodania nieograniczonej ilości pól w zakresie jednego pytania,
 • nowa strona - podział strony - pole te ma za zadanie wymusić kontrolowany podział ankiety na strony. Gdy chcemy, aby ankieta była podzielona na kilka podstron, to na końcu każdej strony należy wstawić powyższe pole,
 • pole identyfikacyjne respondenta - jest to tzw. tabliczka. Pozwala na wybranie jednej z kilku przygotowanych opcji (możliwość dodania nieograniczonej ilości pól w zakresie jednego pytania )(radio button) i / lub wpisanie treści odpowiedzi w obszar z wieloma liniami tekstu.
  Każde pole ma opcję konfiguracyjne:
 • czy dane pole ma być pytaniem wymaganym (jeśli tak, to w takim wypadku respondent, aby przejść do dalszej części ankiety musi wypełnić to pole),
 • czy dodać pole typu otwartego do pytania - (jeśli tak, to do pytania zostanie dołączony obszar tekstowy, do którego można wpisać wiele linii tekstu).

Wypełnianie ankiety przed przejściem do następnej strony lub zakończeniem wypełniania ankiety jest sprawdzane (walidowane) czy wszystkie wymagane pola są wypełnione.

System ma możliwość przed uruchomieniem ankiety sprawdzenie jej w trybie podglądu (ankieta zachowuje cechy w pełni funkcjonalnej ankiety, ale jej wyniki nie są zapisywane w systemie). Opcja ta służy tylko do sprawdzenia jak dana ankieta będzie wyglądała oraz czy odpowiednie pola są ustawione jako wymagane, itp.

Przed opublikowaniem w Internecie jest możliwość edycji ankiety (struktury, kolejności, zmiany treści, itp).

  System posiada 6 zakładek funkcyjnych:
 • Ankiety aktywne - W tej zakładce przedstawione są aktywne ankiety, które są opublikowane (zbierane są wyniki) w Internecie i są dostępne dla respondentów.
 • Ankiety edytowane - W tej zakładce przedstawione są edytowane ankiety, które nie zostały jeszcze dokończone.
 • Ankiety zakończone - W tej zakładce przedstawione są zakończone ankiety. Ankiety te były już opublikowane i wycofane, a wyniki zebrane.
 • Ankiety oczekujące - W tej zakładce przedstawione są ankiety oczekujące na automatyczną, zaplanowaną przez Ciebie publikację w Internecie.
 • Tokeny (lista wszystkich tokenów dostępowych do ankiet).
 • Raporty (generowanie raportów z wypełnionych ankiet).
  W powyższych zakładkach dotyczących stanu ankiet dostępne są opcje:
 • podgląd ankiety - jej struktury oraz pytań,
 • edycja ankiety,
 • konfiguracja ankiety,
 • usuniecie ankiety z systemu,
 • generowania danych dostępowych do ankiety, np. linki, indywidualne tokeny, hasła,
 • wyłączenie ankiety z publikacji - po tej operacji ankieta nie będzie dostępna w Internecie dla respondentów i zostanie przeniesiona do zakładki "Zakończone",
 • kopiowanie wybranej ankiety - po tej operacji utworzy się kopia wybranej ankiety i zostanie przeniesiona do zakładki "Edytowane".
  Proces tworzenia ankiety składa się z 4 kroków:
 • określenie nazwy i opisu ankiety,
 • dodanie pytań do ankiety,
 • konfiguracja ankiety,
 • wygenerowanie danych dostępowych do ankiety.
  System posiada poniższe właściwości:
 • łatwe i szybkie tworzenie nowych ankiet,
 • łatwe i szybkie edytowanie istniejących ankiet (dodanie pytań, usunięcie pytań, dodanie opcji do pytania, usunięcie opcji do pytania, dowolna konfiguracja właściwości danego pola, itp.),
 • łatwe i szybkie kopiowanie ankiet (kopiowane są tylko pytania oraz ich konfiguracja, odpowiedzi, dane dostępowe do ankiety oraz jej globalna konfiguracja nie jest kopiowana),
 • opcja podglądu utworzonej ankiety z możliwością sprawdzenia procesu wypełniania ankiety wraz z zabezpieczeniem walidacji danych,
 • możliwość ustawienia samoczynnego (automatycznego) uruchomienia lub zakończenia publikacji ankiety,
 • łatwa konfiguracja ankiety:
  • ustawienie sposobu rozpoczęcia publikacji ankiety:
   • natychmiast po zapisaniu tych ustawień,
   • o określonej dacie i czasie,
   • ręcznie,
  • ustawienie sposobu zakończenia publikacji ankiety:
   • o określonej dacie i czasie,
   • po czasie wypełnienia wszystkich ankiet,
   • o określonej dacie i czasie lub po czasie wypełnienia wszystkich ankiet,
   • ręcznie,
  • zabezpieczenia ankiety (zabezpieczenia ankiety - określają w jaki sposób będzie dostępna ankieta dla respondenta):
   • dostęp do ankiety poprzez indywidualny i niepowtarzalny token,
   • dostęp do ankiety poprzez bezpośredni link,
   • dostęp do ankiety poprzez hasło,
  • ustawienia możliwości wypełnienia (kompletnego) ankiety (czy respondent może wielokrotnie wypełniać ankiety (w stopniu kompletnym)? Opcja dostępna tylko dla zabezpieczenia typu Token):
   • jednokrotne wypełnienie ankiety,
   • wielokrotne wypełnienie ankiety,
  • ustawienia możliwości powrotu do niewypełnionej do końca ankiety (czy respondent, który nie wypełni ankiety w całości (porzuci ją w trakcie wypełniania), może jeszcze raz do niej podejść? Opcja dostępna tylko dla zabezpieczenia typu Token),
  • ustawienia możliwości edycji aktywnej ankiety (opublikowanej) bez wycofywania z publikacji,
  • możliwość ustawienia możliwości zakończenie ankiety dodaj pole z uwagami, komentarzami respondentów (na zakończenie ankiety zostanie dodane pole z uwagami, komentarzami respondentów. Pole to nie jest uważane jako pole ankiety i nie będzie brane pod uwagę w raportach i analizach. Pole to ma wyłącznie charakter informacyjny.),
 • generowanie danych dostępowych opartych na:
  • indywidualnym i niepowtarzalnym dla każdego respondenta tokenie:
   • możliwość sparowania tokena z adresem e-mail,
   • możliwość sprawdzenia, które tokeny są użyte (ankieta została wypełniona),
  • linku
  • haśle
 • dostępny moduł raportów umożliwia:
  • analizę, wyświetlenie oraz wydruk i zapis raportu w formacie .pdf,
  • wyświetlenie komentarzy do ankiety oraz ich wydrukowanie lub zapisanie w formacie pdf.,
  • raporty przedstawione w przejrzysty sposób (tabelki, wykresy),
 • zarządzanie użytkownikami - administratorami systemu,
 • i wiele innych opcji.
Projektowanie aplikacji dedykowanych Projektowanie aplikacji internetowych Projektowanie aplikacji dedykowanych Projektowanie aplikacji internetowych Projektowanie aplikacji dedykowanych Projektowanie aplikacji internetowych Projektowanie aplikacji dedykowanych Projektowanie aplikacji internetowych Projektowanie aplikacji dedykowanych Projektowanie aplikacji internetowych Projektowanie aplikacji dedykowanych

GaleriaPozwól nam zadbać o Ciebie

Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.

Autor: Lao Tsu, Złota Księga.

  Zaufali nam:

Zadzwoń +48 791-046-085

ul. Powstańców Warszawy 6a/39
85-681 Bydgoszcz, Polska

 


  Nasi Partnerzy:

Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl Nasz Partner - profesjonalne zdjęcia stockowe - Depositphotos
Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl Depositphotos - profesjonalne zdjęcia stockowe - Depositphotos NASK - Rejestr Domen Polskich Directi Group - Dostawca domen globalnych i ccTLD EURid - Rejestr Domen Europejskich Tucows Inc. - Dostawca domen ccTLD DirectAdmin - Panele zarządzania serwerami Joomla! - System Zarządzania Treścią WordPress - System Zarządzania Treścią Blogger - Serwis blogowy PrestaShop - sklepy internetowe OpenCart - sklepy internetowe VirtueMart - sklepy internetowe dla systemu Joomla!

Szybkie i bezpieczne płatności zapewnia Transferuj.pl

Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl