Nawigacja

 

System Odpłatności w Przedszkolu

 

System w wersji desktopowej do obsługi płatności w przedszkolach (głównie) publicznych.

Od sierpnia 2013 System odpłatności w przedszkolu jest dostępny wyłącznie w wersji on-line.
Wersja desktopowa nie jest już wspierana (chyba, że koniecznie Państwo potrzebują takiego rozwiązania, to prosimy o kontakt).

 • Podział na grupy przedszkolne (możliwość tworzenia dowolnej liczby grup).
 • Możliwość pełnej konfiguracji grup (nazwa grupy, przydzielanie nauczycieli do grup, przydzielanie dzieci do grup).
 • Możliwość migracji dzieci pomiędzy grupami (pojedynczo lub całymi grupami).
 • Tworzenie nowego miesiąca (zakończenie poprzedniego z migracją stanu finansowego.
 • Ciągły podgląd stanu finansów dla całego przedszkola oraz dla poszczególnych grup (zaległości, zapłacone, razem).
 • Automatyczne, konfigurowalne przypomnienie o zbliżającym się dniu z płatnościami.
 • Łatwa edycja każdej pozycji w grupach (dane dla każdego dziecka).
 • Dostępne opcje w grupach:
  • imię i nazwisko,
  • wariant wyżywienia,
  • status dla ulgi dla rodzin wielodzietnych,
  • status dla ulgi dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
  • ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu (dziennie),
  • iość dni nieobecnych w poprzednim miesiącu,
  • ilość dni roboczych w danym miesiącu (wpisywane automatycznie lub ręcznie),
  • ilość dni spóźnionej opłaty za przedszkole,
  • ilość godzin w miesiącu odbioru dziecka z przedszkola,
  • przypis za czesne (wyliczane automatycznie),
  • odpis za czesne (wyliczane automatycznie),
  • opłata za czesne + odsetki za spóźniony odbiór dziecka z przedszkola (wyliczane automatycznie),
  • przypis za wyżywienie (wyliczane automatycznie),
  • odpis za wyżywienie (wyliczane automatycznie),
  • opłata za wyżywienie + odsetki za zwłokę w opłatach (wyliczane automatycznie),
  • opłata dodatkowa (automatycznie wpisywana - składowa opłaty dodatkowej / ulgi dla wszystkich dzieci, indywidualnej opłaty dodatkowej / ulgi dla poszczególnego dziecka,
  • opłata stała dla wszystkich dzieci (możliwość wyłączenia),
  • razem do zapłaty,
  • status zapłaty (zapłacone / niezapłacone),
  • możliwość wykonania wydruku pokwitowania i automatycznego oznaczenia danego rekordu jako zapłacone,
  • możliwość wykonania wydruku hurtowego pokwitowania dla wszystkich dzieci w danej grupie.
 • Rejestr zaległości tworzony automatycznie po zakończeniu miesiąca z możliwością wydrukowania pokwitowania w przypadku zapłaty. Osoba z rejestru zaległości jest z usuwana, a bilans finansowy jest korygowany.
 • Rozbudowane raporty:
  • Godziny pobytu dzieci - raport dotyczy ilości godzin jakie przebywają dzieci w przedszkolu w danym miesiącu, w rozbiciu na godziny oraz grupy,
  • Obecność dzieci - średniomiesięczna liczba dni obecności dzieci w grupach (w miesiącu),
  • Spóźnione odbiory dziecka - podsumowanie spóźnień odbioru dzieci z przedszkola, w danym miesiącu, w rozbiciu na grupy,
  • Podsumowanie osób korzystających z ulgi TSM - podsumowanie przedstawiające osoby korzystające z ulgi dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, korzystających, np. z pomocy MOPS (pomocne przy późniejszym zwrocie środków finansowych z MOPS),
  • Analiza ulg TSM i RW - zestawienie osób korzystających z ulgi dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej TSM, ulgi dla rodzin wielodzietnych RW oraz kwot poszczególnych zwolnień,
  • Teoretyczny i faktyczny miesięczny przypis - suma wszystkich przypisów (bez odpisów), dla wszystkich grup (miesięcznie) oraz faktyczny stan finansów na dany miesiąc,
  • Bilans środków finansowych (razem) - bilans środków finansowych dla różnych okresów, w rozbiciu na grupy,
  • Możliwość wydrukowania każdego raportu.
 • Rozbudowana, i intuicyjna konfiguracja:
  • Opłaty ogólne - możliwość konfiguracji:
   • opłata stała,
   • opłata inna (dodatkowa dla całego przedszkola),
   • Opłata ulgowa dla rodzin wielodzietnych RW (od czesnego) oraz ustawienie parametru od którego ma być ta kwota obliczana (od stawki kwotowej - za dzień, czy procentowo - miesięcznie),
   • Opłata ulgowa dla rodzin wielodzietnych RW (od opłaty stałej) oraz ustawienie parametru od którego ma być ta kwota obliczana (od stawki kwotowej - za dzień, czy procentowo - miesięcznie),
   • Opłata ulgowa dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej TSM - procentowo,
   • Oprocentowanie spóźnionej opłaty,
   • Włącz / wyłącz odpis za czesne,
   • Kontrola zapłaty - włączenie bądź wyłączenie programowej kontroli nad rekordami, które są oznaczone jako zapłacone (nie można ich już edytować, chyba że wyłączy się tą opcję),
   • Przypomnienie o płatnościach - włączenie / wyłączenie, określenie daty przypomnienia oraz ilości dni , kiedy ma być uruchomione przypomnienie (ilość dni wcześniej od zaplanowanego dnia z płatnościami).
  • Godziny pobytu:
   • Godziny pobytu (czesne) - stawki za poszczególne godziny pobytu,
   • Godziny spóźnionego odbioru - stawki za poszczególne godziny spóźnienia.
  • Wyżywienie - Konfiguracja wariantów wyżywienia:
   • Stawka wyżywienia (całodniowa),
   • Procentowy udział posiłków w całodziennym wyżywieniu,
   • Konfiguracja wariantów wyżywienia.
  • Grupy - ogólna konfiguracja grup:
   • Możliwość dodania nowej grupy, usunięcia oraz edycji danej grupy.
   • Określenie nazwy grupy, przypisanie nauczycieli oraz pomocy nauczyciela do danej grupy.
  • Lista dzieci w przedszkolu:
   • możliwość dodania nowego, usunięcia lub edycji danego dziecka z rejestru,
   • konfiguracja każdego rekordu (dziecka)
    • imię i nazwisko,
    • oznaczenie dziecka jako korzystające z ulgi dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej TSM,
    • oznaczenie dziecka jako korzystające z ulgi dla rodzin wielodzietnych RW,
    • przypisanie dodatkowej opłaty / ulgi dla poszczególnego dziecka,
    • przypisanie dziecka do danej grupy (istniejącej),
    • przypisanie dziecka do danego wariantu wyżywienia (istniejącego),
    • określenie ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu
  • Backup - możliwość wykonania w prosty sposób, kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Pomoc:
  • Licencja na użytkowanie programu "Systemu Odpłatności w przedszkolu",
  • Instrukcja użytkownika,
  • Aktywacja programu,
  • Informacje o programie.
 • Obliczanie stawek za czesne i wyżywienie na podstawie ulg dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, oraz dla rodzin wielodzietnych.
 • i wiele innych opcji...
System odpłatności w przedszkolu System odpłatności w przedszkolu System odpłatności w przedszkolu System odpłatności w przedszkolu System odpłatności w przedszkolu System odpłatności w przedszkolu System odpłatności w przedszkolu System odpłatności w przedszkolu System odpłatności w przedszkolu

GaleriaPozwól nam zadbać o Ciebie

Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.

Autor: Lao Tsu, Złota Księga.

  Zaufali nam:

Zadzwoń +48 791-046-085

ul. Powstańców Warszawy 6a/39
85-681 Bydgoszcz, Polska

 


  Nasi Partnerzy:

Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl Nasz Partner - profesjonalne zdjęcia stockowe - Depositphotos
Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl Depositphotos - profesjonalne zdjęcia stockowe - Depositphotos NASK - Rejestr Domen Polskich Directi Group - Dostawca domen globalnych i ccTLD EURid - Rejestr Domen Europejskich Tucows Inc. - Dostawca domen ccTLD DirectAdmin - Panele zarządzania serwerami Joomla! - System Zarządzania Treścią WordPress - System Zarządzania Treścią Blogger - Serwis blogowy PrestaShop - sklepy internetowe OpenCart - sklepy internetowe VirtueMart - sklepy internetowe dla systemu Joomla!

Szybkie i bezpieczne płatności zapewnia Transferuj.pl

Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl