Nawigacja

 

Pomocne informacje

 

Pomocne Informacje
Domena internetowa to niepowtarzalny adres w Internecie, pod którym można uzyskać dostęp do danych usług (strony WWW, konta e-mail, serwery FTP) w Sieci. Aby dana strona WWW była widoczna w Sieci, potrzebny jest dodatkowo serwer, na który będzie wskazywała dana domena. Serwer ten jest konieczny do utrzymania plików strony WWW.

Nazwa domeny powinna być starannie przemyślana – np. powinna kojarzyć się z Tobą, nazwą Twojej firmy lub typem działalności, jaką prowadzisz. Należy pamiętać, że domena jest wartością unikalną i nie istnieją dwie identyczne domeny, wiec pośpiech przy ich rejestracji jest wskazany (obowiązuje zasada pierwszeństwa). Należy pamiętać, iż jeśli wybrana nazwa jest zajęta, zawsze można sprawdzić pożądaną nazwę z innymi końcówkami, np. jeżeli domena firma.pl jest zajęta, być może firma.com, firma.eu, firma.com.pl, lub domena z innym rozszerzeniem jest wolna.

Domena to nie tylko wizytówka Twojej firmy lub osoby w Sieci. Oprócz oczywistych profitów, takich jak prezentacja oferty w Internecie, pozyskiwanie nowych Klientów (poprzez dostęp do informacji umieszczonych na stronie WWW, wymianę informacji za pomocą poczty elektronicznej), domena sama w sobie jest wartością niematerialną i może być przedmiotem kupna/sprzedaży na rynku.

Rodzaj domeny określa jego końcówka. Generalnie domeny można podzielić na narodowe, europejskie i globalne. Domeny nie różnią się zasadami działania, a jedynie rozszerzeniami i przyjętymi zastosowaniami tych domen.Domeny narodowe to np. .pl (Polska), .uk (Wielka Brytania), .fr (Francja). Domeny europejskie mają końcówkę .eu. Domeny globalne to np. .com (dla firm), .net (dla podmiotów związanych z Siecią), .org (dla organizacji i stowarzyszeń), .info (dla serwisów informacyjnych), .biz (dla serwisów komercyjnych).

Domena funkcjonalna narodowa łączy cechy domeny globalnej i narodowej: np. com.pl, org.uk, gov.de.

Domena regionalna to narodowa domena zawierająca nazwę miasta lub regionu, np. waw.pl, pomorskie.pl, lowicz.pl.

 1. Nie można rejestrować domen będących jednocześnie nazwą usługi sieciowej, np. WWW, http, ftp.
 2. Minimalna liczba znaków wynosi:
  • dla domen polskich: 1,
  • dla domen europejskich: 2,
  • dla domen globalnych: 3.
 3. Maksymalna liczba znaków wynosi:
  • dla domen z końcówką .biz: 24,
  • dla pozostałych domen: 63.
 4. Nazwa domeny polskiej i europejskiej może składać się z:
  • liter, w tym polskich znaków,
  • cyfr,
  • znaku myślnika (nie może on jednak występować na początku, końcu oraz równocześnie na 3 i 4 pozycji w nazwie domeny).
 5. Nazwa domeny globalnej może składać się z:
  • liter, bez polskich znaków,
  • cyfr
  • znaku myślnika (nie może on występować na początku oraz na końcu nazwy domeny).

Serwery nazw DNS (z ang. Domain Name System) to w praktyce nazwy serwerów zawierających konfigurację całej domeny – muszą być zawsze przypisane do domeny, aby przeglądarka internetowa "wiedziała", gdzie szukać zawartości strony, wysłać emaila itp. Wszelkie rekordy domeny (np. A, MX, CNAME) konfiguruje się właśnie na serwerze DNS.

DNS zapewnia rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP a także realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom.

Krótko mówiąc: DNS "tłumaczy" ciąg używanych przez Internautów znaków (złożonych z liter i cyfr) – nazw domen na ciąg cyfr – znaków rozpoznawalnych przez sieć komputerową.

Światowy system nazw domenowych składa się z wielu instytucji administrujących:

 • ICANN – (z ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów zajmuje się między innymi przyznawaniem nazw domen Internetowych oraz nadzorem dotyczącym działania serwerów DNS. Jest to prywatna organizacja non-profit. ICANN zajmuje się administrowaniem adresami IP, zarządzaniem domenami, serwerami DNS najwyższego poziomu, przyznawaniem parametrów protokołom internetowym.
 • EurID – (z ang. European Registry for Internet Domains) sprawuje nadzór nad domeną .eu oraz subdomenami.
 • NASK – (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa) sprawuje nadzór nad domeną .pl oraz subdomenami. Rządy poszczególnych krajów sprawują nadzór nad domenami swoich państw. Zwykle przekazują zarządzanie wyspecjalizowanym instytucjom. W Polsce jest to NASK , natomiast dla domen "rządowych" typu gov.pl – IPPT PAN.

To instytucja sprawująca nadzór nad domenami określonego typu.

To podmiot związany z Rejestrem domen porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów, zwykle dostępnej na witrynie internetowej Rejestru.Consulting Service Sp. z o.o. jest oficjalnym Partnerem NASK oraz EURid.

Abonent domeny to użytkownik, który zarejestrował wybraną przez siebie domenę i nabył prawa do jej dysponowania przez okres zarejestrowania.

Rejestracja domeny jest pewną procedurą, która mówi o tym, że Abonent nabywa prawa do wyłączności i dysponowania domeną w indywidualny sposób w określonym przedziale czasowym. Rejestracja domeny nie jest równoznaczna z wykupieniem wieczystego prawa własności. Istnieją minimalne i maksymalne okresy rejestracji danej domeny (od 1 do 10 lat). Należy pamiętać o odnowieniu domeny przed upływem daty jej wygaśnięcia.

Aby Twoja strona wyświetlała się w sieci Internet oprócz tego, że jest wykonana, to zawartość całego dokumentu powinna być umieszczona na komputerze, który jest podłączony do sieci Internet 24h na dobę. Taki komputer nazywamy serwerem WWW. Na serwerze przechowywana jest zarówno zawartość strony, jak i poczta elektroniczna. Umożliwia to magazynowanie informacji dowolnej wielkości. Inni użytkownicy podczas Twojej nieobecności łączą się z Twoim serwerem WWW, odczytują zawartość Twojej strony, pozostawiają dla Ciebie pocztę. Ty, po włączeniu swojego komputera, łączysz się ze swoim serwerem i odbierasz pocztę.

Minimalny czas utrzymania domeny to 12 miesięcy. Obecnie, zarówno dla domen polskich, jak i europejskich i globalnych, maksymalny czas utrzymania wynosi 10 lat (czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 lat).

Cesja domeny jest to inaczej przeniesienie własności domeny pomiędzy Abonentami. Zarówno strona zrzekająca się domeny, jak i strona przejmująca muszą posiadać konto abonenckie CSA w naszym systemie. Cesji domeny polskiej oraz globalnej można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę.

Procedura przeprowadzenia e-cesji:

 1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres email. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.
 2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.
 3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.
 4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.
 5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.
 6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.

Jest to procedura bezpłatna.

Dla domen europejskich cesje przeprowadza się dokładnie w taki sam sposób, jak transfer (patrz: Jak dokonać transferu domeny europejskiej do naszego serwisu od innego Rejestratora?).

Cesji domeny polskiej oraz globalnej można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę.?

Procedura przeprowadzenia e-cesji:

 1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres e-mail. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.
 2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.
 3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.
 4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.
 5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.
 6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.

Jest to procedura bezpłatna.

W celu przeprowadzenia cesji domeny .eu należy wykonać następujące czynności:

 1. Wpisać nazwy domeny w panelu Klienta (panelu CSA) > Transfer > Dodaj domeny.
 2. W zakładce transferuj domeny .eu należy zaznaczyć identyfikator Abonenta, Kontakt Techniczny oraz wpisać DNS, następnie należy rozpocząć transfer. W procesie cesji domena zostanie przedłużona o rok, dodawany do obecnego okresu abonamentowego.
 3. Po rozpoczęciu cesji, w panelu abonenckim Abonenta przejmującego domenę, wygeneruje się faktura proforma lub wniosek dotyczący płatności związanej z cesją.
 4. Nowy Abonent powinien dokonać płatności, na jej podstawie zostanie rozpoczęty proces cesji domeny w EURid.
 5. Następnie, na adres e-mail Abonenta zrzekającego się domeny oraz adres e-mail Abonenta przejmującego domenę, zostaną wysłane wiadomości e-mail z linkami transferowymi.
 6. Abonent zrzekający się domeny oraz przejmujący domenę powinni potwierdzić wolę cesji.

EURid weryfikuje poprawność przeprowadzanej cesji. Cesja może nie zostać zaakceptowana, jeśli Abonent zrzekający się oraz Abonent przejmujący domenę będą posiadali te same adresy e-mail oraz nazwy.

Delegacja domeny to wskazanie serwerów nazw (serwerów DNS), które mają obsługiwać daną domenę. W okresie abonamentowym delegacja domeny może być zmieniana w dowolnym momencie i dowolną ilość razy. Jest to procedura bezpłatna. Zmiana dokonywana jest w rejestrze natychmiastowo. Należy przy tym pamiętać, iż po zmianie serwera nazw DNS w Rejestrze, rozpropagowanie nowych ustawień w sieci trwa do 48 godzin. W praktyce oznacza to, że nowy serwer jest widoczny w sieci dopiero po jakimś czasie.

Delegację domeny można zmienić w panelu CSA. Dokonuje się tego w zakładce Edycja danych > zmiana delegacji, dns. Należy zaznaczyć pierwszy dns (checkbox nad przyciskiem zamień), następnie wpisać w polu Nazwa hosta nazwę serwera dns i zatwierdzić przyciskiem zamień. Dla drugiego z dnsów operację należy powtórzyć zaznaczając ns2. Aby dodać kolejny serwer należy w polu Nazwa hosta wpisać adres serwera, a następnie zatwierdzić przyciskiem dodaj. Zmiana delegacji widoczna jest po upływie czasu propagacji domeny, czyli inaczej mówiąc rozprzestrzenieniu się po Internecie informacji o nowych dns-ach. Czas ten to teoretycznie do 24 godzin, jednakże zazwyczaj zmiany widać dużo szybciej. Można zamieniać jednocześnie dns dla wielu domen, zaznaczając odpowiednie serwery do zmiany dla każdej z domen.

W celu dokonania zmiany danych Abonent powinien wypełnić formularz Zmiana danych Abonenta, dostępny w zakładce Formularze. Formularz powinien być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr +48 22 853 88 85.

Dokumenty mogą zostać przesłane bezpośrednio przez Abonenta.

Aby poprawnie wypełnić wniosek należy:

 • wypełnić go czytelnie, najlepiej drukowanymi literami,
 • należy podać numer CSA Abonenta,
 • podpisać czytelnie – podpis powinien zostać złożony przez Abonenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowani. Wniosek ten można wypełnić jedynie w przypadku jeżeli nie zmienia się podmiot, a jedynie dane Abonenta; jeżeli zmienia się numer NIP firmy należy wypełnić wniosek cesji domeny i utworzyć nowe konto dla strony przejmującej.

Do wniosku należy załączyć:

 • dla osoby fizycznej – kopię obu stron dowodu tożsamości,
 • dla firm – kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Po zakończeniu okresu abonamentowego domena przechodzi w tzw. okres reklamacyjny, który trwa w naszym systemie 10 dni. Strona WWW przestaje być widoczna w Internecie, emaile oparte na domenie nie działają. Jeżeli w tym okresie domena nie zostanie odnowiona następuje rozwiązanie umowy przez Abonenta z rejestrem i adres wraca do puli domen wolnych i dowolna osoba bądź firma może zarezerwować domenę

Cesja domeny służy do zmiany dysponenta domeny natomiast zmiana danych Abonenta dotyczy uaktualnienia wszelkich zmian dotyczących danych obecnego Abonenta.

Jest do kod dla domen polskich (.pl) w postaci krótkiego ciągu alfanumerycznego jednoznacznie autoryzujący domenę. Kod jest niezbędny podczas operacji zmiany Rejestratora domeny. Informacje o udostępnianiu kodu Authinfo można uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta swojego Rejestratora.

Jest do kod dla domen globalnych (.com) jednoznacznie autoryzujący domenę. Kod jest niezbędny podczas operacji zmiany Rejestratora domeny. Informacje o udostępnianiu kodu Authinfo można uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta swojego Rejestratora.

Klient może samodzielnie zmienić Rejestratora domeny .eu. W tym celu należy zalogować się w Panelu na stronie Euridu i postępować według instrukcji na stronie EurID. Domenę można przetransferować również do naszego rejestru poprzez panel abonencki CSA (patrz: Jak dokonać transferu domeny europejskiej do naszego serwisu od innego Rejestratora?).

Transfer domeny to inaczej zmiana firmy obsługującej domenę – Rejestratora domeny. Abonent musi potwierdzić transfer przy pomocy autoryzowanego adresu e-mail podawanego podczas rejestracji domeny u innego Rejestratora.

Procedura przeniesienia domeny do naszego serwisu jest zawsze bezpłatna!

Aby przenieść domenę do naszego serwisu niezbędny jest kod authinfo. Należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny o uzyskanie kodu. Po otrzymaniu kodu w panelu Klienta (panelu abonenckim) w sekcji Transfer domen > dodaj domeny należy wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić.

Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj od partnerów NASK, gdzie należy wpisać kod authinfo oraz zatwierdzić transfer. Na adres podany w poprzednim rejestrze zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu.

Po potwierdzeniu otrzymanej wiadomości e-mail domena jest przeniesiona. Domenę przenieść można do 6 dni przed jej wygaśnięciem. Po jej wygaśnięciu można dokonać transferu z odnowieniem w okresie reklamacyjnym.

Aby przenieść domenę zarejestrowaną bezpośrednio w NASK-u należy w panelu Klienta (panelu abonenckim) w sekcji Transfer domen > Dodaj domeny podać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj z NASK, gdzie należy uzupełnić dane do formularza zgodnie z obecnymi danymi abonenta w bazie WHOIS. Pozwoli to wygenerować wniosek, który należy, po podpisaniu, przesłać do NASK w przeciągu 24 godzin. NASK, po otrzymaniu wniosku, przesyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu. Po jego zaakceptowaniu domena zostaje przeniesiona. Domenę można przenieść z NASK do 24 dni przed jej wygaśnięciem.

Aby przenieść domenę globalną do naszego serwisu niezbędny jest kod authinfo. Należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny o uzyskanie kodu. Po otrzymaniu kodu, w panelu Klienta (panelu abonenckim) w sekcji Transfer domen > dodaj domeny należy wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj globalne, gdzie należy wpisać kod authinfo oraz zatwierdzić transfer. W momencie transferu należy odnowić domenę – opłata za transfer równa jest kosztowi rocznego odnowienia oraz wydłuża jej ważność o rok, tak więc nie przepada obecny okres abonamentowy oraz nie jest to dodatkowa opłata.

Po opłaceniu proformy za transfer domeny wysłany zostaje email z prośbą o potwierdzenie transferu do AdministrativeContact (zazwyczaj dotychczasowy rejestr). Po pięciu dniach od potwierdzenia wiadomości domena jest przenoszona. Jeżeli bezpośrednio po potwierdzeniu transfer wygasa oznacza to, że kod jest niepoprawny i należy go zweryfikować u dotychczasowego Rejestratora.

Aby przenieść do naszego serwisu domenę europejską należy w panelu Klienta (panelu abonenckim) w sekcji Transfer domen > dodaj domeny wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj domeny .eu. Procedura transferu wymaga kodu Authinfo oraz w odróżnieniu od transferów dla innych rozszerzeń nie wymaga potwierdzenia emailowego. Oznacza to, że po wprowadzeniu kodu authinfo i aktywowaniu transferu w powyższej sekcji domena zostanie od razu przeniesiona do naszego systemu, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia. W procedurze transferu podobnie jak w przypadku domen globalnych okres abonamentowy będzie wydłużany o rok, abonent będzie zmieniany zgodnie z danymi w docelowym koncie CSA, konfiguracja DNS jest przenoszona.

Opcja na domenę to usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona. Takie zwolnienie się domeny do puli domen wolnych może odbyć się wskutek zaniedbania poprzedniego Abonenta, co do konieczności wniesienia opłaty na następny okres abonamentowy.

Usługa w ramach wnoszonej opłaty zakładana jest na okres 3 lat i dotyczy tylko domen polskich.

Monitorowanie dostępności założenia takiej rezerwacji jest procesem automatycznym. Klient, po wykupieniu usługi, tylko czeka na sygnał o ewentualnej realizacji usługi. Informacja o realizacji usługi przychodzi do Klienta bezpośrednio z dwóch niezależnych adresów e-mail, zarówno z NASK, jak i z naszego systemu.

Opcja daje możliwość ostatecznej rejestracji domeny w przeciągu 10 dni od momentu wygenerowania się faktury proforma (plus 4 dni na ewentualne reklamacje, po tym okresie rezerwacja wygasa). Usługa opcja na domenę jest płatna, usługa rejestracji domeny po zrealizowaniu opcji płatna jest jako osobna usługa według obecnie obowiązującego cennika.

Usługa opcji może być realizowana tylko dla domen aktywnych, analogicznie nie może być zakładana dla domen wygasłych lub takich, w stosunku do których toczy się postępowanie wyjaśniające lub inne rozstrzygające ewentualne kwestie sporne co do własności prawa do domeny. Wysłanie zgłoszenia nie spowoduje automatycznie założenia opcji na wybrane domeny oraz nie gwarantuje pierwszeństwa do wykonania usługi. Założenie opcji następuje w momencie zaksięgowania środków przez system księgowy naszego serwisu. Wskazany jest pośpiech w opłacaniu faktury proformy, w celu uzyskania wspomnianego pierwszeństwa.

Usługa ta pozwala na zarejestrowanie domeny na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Pod taką domenę można "podczepić" dowolny serwis, uruchomić pocztę i testować przez cały 14-dniowy okres trwania usługi. Celem jest sprawdzenie atrakcyjności domeny i pomiar ruchu. Podczas 14-dniowego okresu testowego domeny możliwe jest wykonanie jedynie dwóch operacji: rejestracji domeny na pełny okres abonamentowy i zmiany delegacji. Po 14 dniach test wygasa i potencjalny Klient rozstaje się z domeną bez jakichkolwiek konsekwencji.

Jeśli podczas testów zdecydujemy się ją zatrzymać, należy opłacić rejestrację domeny, wnosząc opłatę do sprzedawcy w taki sposób, by był w stanie ją zarejestrować jeszcze przed upływem 14-go dnia od czasu rozpoczęcia testu. W przeciwnym przypadku można narazić się na stratę tej domeny i może ona zostać przechwycona przez inny podmiot.

Abonentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu zakończenia testów na domeny.

Rejestracja domen i sposób ich użytkowania nie może naruszać praw osób trzecich.


Codziennie około godziny 00:30 przeładowywane są ustawienia serwera w związku z czym może występować jego niedostępność trwająca 1-3 minuty.

W celu zachowania jak największego bezpieczeństwa stron internetowych Klientów, nie oferujemy możliwości uruchamiania skryptów CGI.

Adresy DNS naszych serwerów (eaplikacje.com.pl) to:

 • ns1.eaplikacje.com.pl,
 • ns2.eaplikacje.com.pl,
 • ns3.eaplikacje.com.pl.

Adresy IP dla poszczególnych DNS:

 • NS1 IP: 91.200.184.195,
 • NS2 IP: 91.219.210.15.

IP dla Twojego serwera jest dostępne w Panelu Serwera w zakładce "Podsumowanie".

Adresy IP serwerów z których realizowane są wychodzące połączenia (np. za pośrednictwem cURL czy fopen) to:

 • 91.200.185.242,
 • 91.200.184.181,
 • 91.200.184.182,
 • 91.200.184.183,
 • 91.200.184.184,
 • 91.200.184.185,
 • 91.200.184.186,
 • 91.200.184.187,
 • 91.200.184.188,
 • 91.200.184.189,
 • 91.200.184.190.

Użytkownicy nie są przypisani do konkretnego serwera PHP - w trakcie jednej sesji operacje może wykonywać dowolny z powyższych serwerów - ich wybór realizowany jest przy pomocy procedury Load Balancing.

W przypadku gdy korzystasz np. z zewnętrznych API do których dostęp ograniczony jest dla konkretnych adresów IP - konieczne jest odblokowanie dostępu dla wszystkich powyższych adresów.

Jest to technika rozpraszania obciążenia pomiędzy wieloma procesorami, komputerami, dyskami, połączeniami sieciowymi lub innymi zasobami. Jest ona wykorzystywana w celu zapewnienia równego obciążenie serwera oraz jego bezawaryjnego funkcjonowania.

Kontem FTP można zarządzać z poziomu Panelu Serwera, poprzez Explorator Windows, przeglądarkę WWW lub klienta FTP (np. Filezilla).

Dane FTP:

 • SERWER: ftp.nazwa_domeny, np. ftp.firma.pl lub po prostu nazwa Twojej domeny, np. firma.pl,
 • NAZWA UŻYTKOWNIKA / KONTO: podana przez Ciebie nazwa użytkownika (lub nadane przez nas) lub nazwa_użytkownika@nazwa_domeny, np. obsluga@ firma.pl,
 • HASŁO: podane przez Ciebie hasło podczas tworzenia konta FTP (lub nadane przez nas).

Do Panelu Serwera można dostać się bezpośrednio z naszej strony lub wpisując adres w przeglądarkę internetową: http://nazwa_domeny:2222, np. http://twoja_domena.pl:2222

Login oraz hasło jest nadawane przez nas i otrzymałeś je w wiadomości e-mail.

Adres serwera bazy danych MySQL, to: mysql.eaplikacje.com.pl

Adres ten należy podawać w swoich skryptach php.

bazą danych można zarządzać poprzez phpMyAdmin pod adresem: http://phpmyadmin.eaplikacje.com.pl

Dostep jest również możliwy z poziomu Panelu serwera.

Jest kilka rodzajów wykonywanych kopii bezpieczeństwa (backup):

 • codzienny backup konta (automatyczny),
 • cotygodniowy backup konta na zdalnym serwerze (automatyczny),
 • kopie baz danych z każdego z ostatnich 30 dni (automatyczne),
 • samodzielny backup on-line konta (zalecamy wykonywać regularnie).

Opcja wykonywania ręcznej kopii bezpieczeństwa jest dostępna w Panelu Serwera w sekcji "Twoje konto"   "Utwórz/Przywróć Backup'y".

W tym oknie można wybrać co ma być kopiowane. Następnie kliknij przycisk "Utwórz Backup" i cierpliwie czekaj, aż otrzymasz komunikat, że backup serwera został dodany do kolejki zadań.

Gdy kopia zostanie ukończona, kliknij link "Wybierz plik który chcesz przywrócić", aby zobaczyć wszystkie wykonane kopie bezpieczeństwa. Z tego miejsca możesz (mocno zalecane) zgrać daną kopię na swój dysk twardy lub inny serwer. Wystarczy kliknąć nazwę danej kopii, a plik zostanie automatycznie pobrany na Twój komputer.


Aby odtworzyć serwer z danej kopii, w sekcji "Wybierz plik który chcesz przywrócić" wybierz daną kopię bezpieczeństwa, z której chcesz przywrócić serwer" i kliknij przycisk "Wybierz opcje przywracania". Następnie wybierz opcje, które chcesz przywrócić i kliknij przycisk "Przywróć wybrane".


 • LOGIN: cały adres email, np. biuro@moja_firma.pl,
 • HASŁO: hasło, które utworzyłeś przy zakładaniu skrynki e-mail, lub które otrzymałeś od nas,
 • ADRES SERWERA POP: mail.nazwa_domeny, np. mail.moja_firma.pl,
 • ADRES SERWERA SMTP: mail.nazwa_domeny, np. mail.moja_firma.pl,
 • ADRES SERWERA IMAP: mail.nazwa_domeny, np. mail.moja_firma.pl,
 • PORT POP: 110,
 • PORT SMTP: 587,
 • PORT IMAP: 143.

Serwer poczty wychodzącej wymaga autoryzacji loginem i hasłem. Dla powyższych ustawień proszę WYŁĄCZYĆ SSL / TLS / STARTTLS.


Poniżej prezentujemy zaawansowane ustawienia połączenia z wykorzystaniem SSL / TLS / STARTTLS.

 • PROTOKÓŁ: POP - PORT: 110 - ZABEZPIECZENIA: STARTTLS,
 • PROTOKÓŁ: POP - PORT: 995 - ZABEZPIECZENIA: SSL/TLS,
 • PROTOKÓŁ: IMAP - PORT: 143 - ZABEZPIECZENIA: STARTTLS,
 • PROTOKÓŁ: IMAP - PORT: 993 - ZABEZPIECZENIA: SSL/TLS,
 • PROTOKÓŁ: SMTP - PORT: 587 - ZABEZPIECZENIA: STARTTLS,
 • PROTOKÓŁ: SMTP - PORT: 465 - ZABEZPIECZENIA: SSL/TLS.

Tak, autokonfigurator dostępny jest w Panelu serwera w sekcji "Ustawienia Poczty"   "Konta E-Mail"   "Ustawienia Outlooka" kliknij prawym klawiszem myszki link "Pobierz" i wybierz z listy "Zapisz link jako ...", następnie wybierz "Zapisz" (dla wybranej skrzynki pocztowej).

Pobrany plik jest plikiem, który dokonuje wpisu do rejestru systemowego komputera.

Tak. Poczta jest dostępna pod adresem, np. poczta.nazwa_domeny i tak, np. dla domeny firma.pl - poczta będzie dostępna pod adresem poczta.firma.pl.

Ustawienia dla przykładowej domeny nazwa_domeny.pl i poczty: biuro@nazwa_domeny.pl

Smartfon - system Android

 • ADRES EMAIL: biuro@nazwa_domeny.pl,
 • NAZWA UŻYTKOWNIKA: pełen adres email (biuro@nazwa_domeny.pl),
 • HASŁO: Państwa hasło,
 • SERWER POP: mail.nazwa_domeny.pl,
 • TYP ZABEZPIECZEŃ: Brak,
 • PORT SERWERA 110,
 • SERWER SMTP: mail.nazwa_domeny.pl,
 • TYP ZABEZPIECZEŃ: SSL,
 • PORT SERWERA: 465.

Komputer - Outlook - krok po kroku - wersja angielska i polska

 • Tools (Narzędzia) [przycisk]
 • Accounts (Konta) [wybierz z listy]
 • Mail (Poczta) [zakładka]
 • Add (Dodaj) [przycisk]
 • Mail (Poczta) [wybierz]
 • Display Name (Nazwa wyświetlana) [wpisać]
 • E-mail address (Adres e-mail) [wpisać]
 • Next (Dalej) [przycisk]
 • My incoming mail server is a: POP3 server (Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer POP3)
 • Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server (Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP or HTTP)) [wpisać]: mail.nazwa_domeny.pl
 • An SMTP server is the server that is used for your outgoing e-mail (Serwer SMTP jest używany do wychodzącej poczty e-mail)
 • Outgoing mail (SMTP) server (Serwer poczt wychodzącej (SMTP)) [wpisać]: mail.nazwa_domeny.pl
 • Next (Dalej) [przycisk]
 • Account Name (Nazwa konta) [wpisać - nazwa użytkownika - pełen adres e-mail], np. biuro@nazwa_domeny.pl
 • Password (Hasło) [wpisać]
 • Remember Password (Zapamiętaj hasło) [zaznaczyć]
 • Next (Dalej) [przycisk]
 • Finish (Zakończ) [przycisk]
 • Properties (Właściwości) [przycisk]
 • Servers (Serwery) [zakładka]
 • My incoming mail server is a: POP3 server (Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer POP3)
 • Incoming mail (POP3): (Poczta przychodząca (POP3)) [wpisać]: mail.nazwa_domeny.pl
 • Outgoing mail (SMTP): (Poczta wychodząca (SMTP)) [wpisać]: mail.nazwa_domeny.pl
 • Incoming Mail Server (Serwer poczty przychodzącej):
 • Account name (Nazwa konta) [wpisać pełen adres e-mail]: np. biuro@nazwa_domeny.pl
 • Password (Hasło) [wpisać]: hasło do poczty
 • Remember Password (Zapamiętaj hasło) [zaznaczyć]
 • Outgoing Mail Server (Serwer poczty wychodzącej)
 • My server requires authentication (Serwer wymaga uwierzytelniania) [zaznaczyć]
 • Settings (Ustawienia) [przycisk]
 • Log on using (Zaloguj używając) [zaznaczyć]
 • Account name: (Nazwa konta) [wpisać pełen adres e-mail]: , np biuro@nazwa_domeny.pl
 • Password (Hasło) [wpisać]: hasło do poczty
 • Remember Password (Zapamiętaj hasło) [zaznaczyć]
 • OK (OK) [przycisk]
 • Aply (Zastosuj) [przycisk]
 • Advanced (Zaawansowane) [zakładka]
 • Outgoing mail (SMTP) (Poczta wychodząca (SMTP)): [wpisać]: 25
 • This server requires a secure connection (SSL) (Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)) - [odznaczyć!]
 • Incoming mail (POP3) (Poczta przychodząca POP3)): [wpisać]: 110
 • This server requires a secure connection (SSL) (Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL)) - [odznaczyć!]
 • OK (OK) [przycisk]
 • Aply (Zastosuj) [przycisk]
 • Close (Zamknij) [przycisk]

UWAGA: Jeśli twoim dostawcą internetu jest Telekomunikacja Polska, Netia, Dialog lub inna firma działająca na łączach Telekomunikacji Polskiej (teraz Orange), to konieczna jest zmiana ustawienia portu SMTP z 25 na 587 (w przypadku korzystania z poczty e-mail z zabezpieczeniem SSL).
W przypadku korzystania z poczty e-mail przez SSL - żadne zmiany w konfiguracji programu e-mail nie są konieczne!


Hotstamping zwany jest również termodrukiem, hot-printem lub złoceniem. Jest to technika druku z użyciem folii hot-stampingowej i matryc wypukłych wykonanych z materiału przewodzącego ciepło. Takie tłoczenie folii na gorąco pozwala na uzyskanie metalicznych, błyszczących nadruków imitujących złoto, srebro, efekty holograficzne, itd. Druk taki polega na wtopieniu na gorąco folii złotej, srebrnej, hologramowej lub kolorowej (niebieskiej, czerwonej, zielonej, czarnej) na powierzchnię przedmiotu zdobionego.

Nadruk w tej technice charakteryzuje się:

 • wysokim połyskiem (w szczególności kolor złoty i srebrny),
 • dużą trwałością na ścieranie,
 • dużym pokryciem koloru,
 • precyzją druku.

Nadruk wykonujemy jednostronnie na:

 • wizytówkach papierowych,
 • kartach pvc i plastikowych,
 • kartach stałego klienta.

poligrafia - hotstamping


Farby z wzornika Pantone to kolory dodatkowe (zwane specjalnymi lub "z puszki") - są uzupełnieniem kolorów farb procesowych (CMYK).

Stosowane są tam, gdzie nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniej barwy druku przy użyciu farb procesowych lub w przypadku barw z odcieniem metalicznym (czy, np. z efektem fluoroscencyjnym).

Tego typu farby metaliczne (bez połysku) dają ciekawe efekty artystyczne, są stosowane w druku offsetowym na lekko i grubo powlekanych papierach i kartonach, a także na papierach niepowlekanych.

poligrafia - pantone


Rekomendowanym formatem plików jest PDF.


PDF - (PDF/X-1a:2001, PDF/X-3:2002 lub PDF/ X-4:2008)

 • wszystkie fonty zamienione na krzywe,
 • spady: ulotki, foldery, wizytówki, papiery firmowe – 1 mm z każdej strony; broszury, katalogi, plakaty – 3 mm z każdej strony; teczki ofertowe – 5 mm z każdej strony,
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 • rozdzielczość 300 dpi,
 • tryb kolorów CMYK z zadanym profilem CMYK ISO Coated v2 300% ECI,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • dla projektu musi zostać zachowane pole bezpieczeństwa - 3 mm od linii cięcia (8 mm od krawędzi projektu dla teczek ofertowych; 6 mm od krawędzi projektu dla plakatów, broszur, katalogów; 4 mm od krawędzi dla ulotek, folderów, wizytówek, papierów firmowych),
 • wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał,
 • dla broszur i katalogów: strony powinny być ułożone kolejno, prosimy nie generować rozkładówek,
 • zalecane składowe do uzyskania głębokiej czerni: C-46%, M-32%, Y-34%, K-100%.


TIFF

 • format 1:1,
 • spady: ulotki, foldery, wizytówki, papiery firmowe – 1 mm z każdej strony; broszury, katalogi, plakaty – 3 mm z każdej strony; teczki offsetowe – 5 mm z każdej strony,
 • bez warstw - spłaszczone,
 • rozdzielczość 300 dpi,
 • zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
 • tryb kolorów CMYK z zadanym profilem CMYK ISO Coated v2 300% ECI,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • dla projektu musi zostać zachowane pole bezpieczeństwa - 3 mm od linii cięcia (8 mm od krawędzi projektu dla teczek ofertowych; 6 mm od krawędzi projektu dla plakatów, broszur, katalogów, teczek ofertowych; 4 mm od krawędzi projektu dla ulotek, folderów, wizytówek, papierów firmowych),
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał,
 • zalecane składowe do uzyskania głębokiej czerni: C-46%, M-32%, Y-34%, K-100%.


JPG

 • format 1:1,
 • spady: ulotki, foldery, wizytówki, papiery firmowe – 1 mm z każdej strony; broszury, katalogi, plakaty – 3 mm z każdej strony; teczki offsetowe – 5 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 300 dpi,
 • tryb kolorów CMYK z zadanym profilem CMYK ISO Coated v2 300% ECI,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • dla projektu musi zostać zachowane pole bezpieczeństwa - 3 mm od linii cięcia (8 mm od krawędzi projektu dla teczek ofertowych; 6 mm od krawędzi projektu dla plakatów, broszur, katalogów, teczek ofertowych; 4 mm od krawędzi projektu dla ulotek, folderów, wizytówek, papierów firmowych),
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.


UWAGA!


NIE PONOSIMY odpowiedzialności za prace przysłane przez Klienta, które zawierają błędy wynikające z niewykonania zaleceń odgórnych.


WSZYSTKIE CZCIONKI MUSZĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.


NIE PONOSIMY odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały wcześniej zamienione na krzywe.

NIE PONOSIMY odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i CorelDraw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Należy pamiętać, że wszelkie pliki oglądane na monitorze nie oddają w 100% pewności zachowania kolorów przy wydrukach na gotowo. Oglądane kolory zależne są od posiadanego przez danego użytkownika sprzętu komputerowego, który na ogół pokazuje kolory w barwach RGB, a przy wydruku operujemy paletą barw CMYK.

W przypadku uzyskania przez Klienta konkretnych kolorów na wydruku zaleca się przeprowadzenie próbnego wydruku.

NIE PONOSIMY odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

NIE PONOSIMY odpowiedzialności za wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie był dokonany proces standaryzacji.

Darmowa weryfikacja PREFLIGHT.

Podczas darmowej weryfikacji PreFlight, otrzymane projekty graficzne przejdą proces automatycznej kontroli, która obejmuje sprawdzenie:

 • formatu pliku,
 • wymiaru projektu,
 • spadów,
 • rozdzielczości.


Szczegółowa weryfikacja pliku – usługa płatna w zależności od rodzaju projektu.

Szczegółowa weryfikacja pliku obejmuje proces kontroli zawarty w darmowej weryfikacji PREFLIGHT oraz dodatkowo sprawdzane są:

 • profil kolorystyczny,
 • overprinty,
 • limit nafarbienia (TAC),
 • rozdzielczości bitmap.


Standaryzacja i korekta pliku – usługa płatna w zależności od rodzaju projektu.

Wykonanie standaryzacji i korekty wykrytych błędów w materiałach otrzymanych od Klienta. Proces ten polega na sprawdzeniu plików przez profesjonalne studio graficzne. W przypadku wykrycia drobnych błędów studio graficzne dokona odpowiednich korekt. W sytuacji gdy wykonanie poprawek nie jest możliwe ze względu na ich złożoność bądź ograniczenia licencyjne Klientowi zostanie przedstawiony kompletny raport błędów wraz z sugestią postępowania w celu ich uniknięcia.


 

Pozwól nam zadbać o Ciebie

Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.

Autor: Lao Tsu, Złota Księga.

  Zaufali nam:

Zadzwoń +48 791-046-085

ul. Powstańców Warszawy 6a/39
85-681 Bydgoszcz, Polska

 


  Nasi Partnerzy:

Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl Nasz Partner - profesjonalne zdjęcia stockowe - Depositphotos
Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl Depositphotos - profesjonalne zdjęcia stockowe - Depositphotos NASK - Rejestr Domen Polskich Directi Group - Dostawca domen globalnych i ccTLD EURid - Rejestr Domen Europejskich Tucows Inc. - Dostawca domen ccTLD DirectAdmin - Panele zarządzania serwerami Joomla! - System Zarządzania Treścią WordPress - System Zarządzania Treścią Blogger - Serwis blogowy PrestaShop - sklepy internetowe OpenCart - sklepy internetowe VirtueMart - sklepy internetowe dla systemu Joomla!

Szybkie i bezpieczne płatności zapewnia Transferuj.pl

Zarejestruj się przez tego linka i zyskaj 5% rabatu na usługi naszego Partnera Transferuj.pl